لطفا در این نظر سنجی به دلیل بهبود در عملکرد سایت شرکت نمایید.

 

لطفا با استفاده از امتیاز 1 تا 5 به میزان رضایت مندی خود از عملکرد امتیاز دهید.

 

نتیجه آمار